Een kerk met passie voor God en mensen

-De Hoeksteen-


TEAM
Onze kerk wordt bestuurd door het kerkbestuur en zij wordt ondersteund door diverse verantwoordelijken van taakgroepen of bedieningen. Het kerkbestuur ziet het in algemene zin als haar belangrijkste taak te zorgen voor de gemeente zoals de apostel Paulus dat om schreef in Handelingen: “Zorg voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld”.MISSIE & VISIE
Mensen terugbrengen bij God en hen toevoegen aan het huisgezin van God – de gemeente, hen toerusten om een discipel van Jezus te zijn zodat ze zich toewijden aan een leven van aanbidding – het grote gebod en de grote opdracht.HET ONTSTAAN
De Hoeksteen is in 2002 ontstaan toen een groep van ongeveer 30 personen inclusief kinderen besloot een gemeente stichten. In de beginperiode werden de diensten gehouden in het kerkgebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Rijsbergen.


Preken luisterenAgenda