Een kerk met passie voor God en mensen

-De Hoeksteen-

TEAM
Onze kerk wordt geleid door een team van vier oudsten. Het is gedeeld leiderschap waarbij één van de oudsten als “eerste onder de gelijken” sturing geeft aan het team.

MISSIE & VISIE
Mensen terugbrengen bij God en hen toevoegen aan het huisgezin van God – de gemeente, hen toerusten om een discipel van Jezus te zijn zodat ze zich toewijden aan een leven van aanbidding – het grote gebod en de grote opdracht.

HET ONTSTAAN
De Hoeksteen is in 2002 ontstaan toen een groep van ongeveer 30 personen inclusief kinderen besloot een gemeente stichten. In de beginperiode werden de diensten gehouden in het kerkgebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Rijsbergen.

© Copyright - Hoeksteen.com